Saturday, September 11, 2010

Capital ng anong bansa ang Vienna? at Paano magluto in one minute?

Yan ang dalawang tanong na sinagot ng body na ito ng EB.

Watch this...hehe.

(sa wakas, one down na sa umami! haha!)

No comments: